คณะการสื่อสารมวลชน เปิดตัวสำนักข่าวอ่างแก้ว ลุยข่าวเลือกตั้ง 62

24 กุมภาพันธ์ 2562

คณะการสื่อสารมวลชน

     รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดตัว "สำนักข่าวอ่างแก้ว" อีกหนึ่งช่องทางใหม่ในการผลิตข่าวแบบครบวงจร เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานด้านข่าว โดยมีแผนเริ่มรายงานพิเศษข่าวการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 ทั้งในช่วงก่อนการเลือกตั้ง ระหว่างเลือกตั้ง และบรรยากาศการเลือกตั้งจากจุดต่างๆ เผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ https://www.csitereport.com ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน และทุกแพลตฟอร์มที่เป็นพันธมิตรเครือข่ายร่วมกัน

     นอกจากนี้ ภายในงานได้จัดบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชนแขนงวิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ์-นิตยสาร กว่า 90 คน เพื่อเตรียมความพร้อมในการรายงานข่าวการเลือกตั้ง วิทยากรโดยอาจารย์ ดร.ศิวพร สุกฤตานนท์ อาจารย์ประจำคณะการสื่อสารมวลชน และคุณปาริสสา กาญจนกุล ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน (FM100) รวมถึงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานแอปพลิเคชั่น S-Site และเว็บไซต์ https://www.csitereport.com เพื่อนำเสนอข่าวและข้อมูลต่างๆ โดยได้รับเกียรติจากคุณสรพงษ์ พรรณ์วงษ์ และคุณวิชุดา ขวัญชุม เจ้าหน้าที่พัฒนาเครือข่ายสื่อพลเมือง สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) เป็นวิทยากร ณ ห้อง MCB 2301 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่