งานปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) ประจำปีการศึกษา 2564

18 มิถุนายน 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) ประจำปีการศึกษา 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา พร้อมกันนี้ ยังได้รับเกียรติจากผู้บริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมต้อนรับและพูดคุยภายในงานดังกล่าว ณ ห้องประชุม 3 อาคารสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร
แกลลอรี่