คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในงานเทศกาลต้นไม้ใหญ่เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 3

2 เมษายน 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดต้นไม้ใหญ่ โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ส่งต้นจามจุรีเข้าประกวด และคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดพื้นที่สีเขียว ในงานเทศกาลต้นไม้ใหญ่เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 โดยอาจารย์ยุพเรศ สิทธิพงษ์ อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นตัวแทนคณะฯ รับรางวัลจากนายอำเภอสารภี ณ ที่ว่าการอำเภอสารภี เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562

ต้นจามจุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตั้งอยู่บริเวณลานด้านหน้าอาคารเรียนของคณะ มีความสูงประมาณ 30 เมตร แผ่กิ่งก้านใบปกคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง สร้างร่มเงาปกคลุมแก่ผืนดินที่อยู่ใต้ทรงพุ่มขนาดใหญ่นี้ตลอดปี สามารถใช้สอยประโยชน์จากใต้ร่มเงานี้ได้อย่างหลากหลาย อย่างพื้นที่พักผ่อน พื้นที่เล่น พื้นที่เรียนรู้ เป็นต้น เป็นพื้นที่เรียนรู้ขนาดใหญ่ที่ไร้ขอบเขตซึ่งไหลเชื่อมต่อกันทั้งหมด ท้าให้เห็นถึงการเชื่อมต่อกันทั้งหมดของธรรมชาติ และยังเป็นตัวอย่างการเรียนรู้นอกห้องเรียนได้อย่างดี 

สำหรับพื้นที่สีเขียวคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีขนาด 35,000 ตร.ม. หรือราว 22 ไร่ คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 61% ของบริเวณพื้นที่ของคณะทั้งหมด 56,800 ตร.ม. หรือราว 35 ไร่ และมีจำนวนต้นไม้ยืนต้นกว่า 260 ต้น โดยเป็นต้นไม้ท้องถิ่นกว่า 36 ชนิด พื้นที่สีเขียวบริเวณโดยรอบอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้น นอกจากจะเป็นการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและของระบบนิเวศได้อย่างลงตัวแล้ว อาคารหลังนี้ยังถูกออกแบบให้มีพื้นที่สีเขียวแทรกอยู่ภายใน เพื่อช่วยส่งเสริมบรรยากาศการเรียน การสอนที่ดี และสร้างความร่มรื่นให้กับนักศึกษา บุคลากร

แกลลอรี่