คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับเชิญจาก Kinjo Gakuin University ประเทศญี่ปุ่น เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "Nursing in Thailand"

6 มิถุนายน 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญจาก Kinjo Gakuin University ประเทศญี่ปุ่น เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "Nursing in Thailand" ให้กับคณาจารย์และนักศึกษาพยาบาล ภายใต้กิจกรรม Global Health Nursing เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 ผ่านทาง Zoom Meeting

แกลลอรี่