นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบด้านจริยธรรม ประจำปี 2564

20 กันยายน 2564

คณะทันตแพทยศาสตร์

นทพ.ทินกฤต นิมมลรัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบด้านจริยธรรม (good mind good manner award) ประจำปี 2564 ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/dentcmu
แกลลอรี่