คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับผู้มีคุณูปการต่อคณะวิทยาศาสตร์ และอดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับอนุมัติปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2566

13 ธันวาคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์

        คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับผู้มีคุณูปการต่อคณะวิทยาศาสตร์ และอดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับอนุมัติปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ประจำปีการศึกษา 2566 ดังนี้


ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเคมี
ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ริชาร์ด แอล เดมมิง
ผู้มีคุณูปการต่อคณะวิทยาศาสตร์


ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธรณีวิทยา
ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ทวีศักดิ์ ระมิงค์วงศ์
อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์


อ่านต่อ https://www.science.cmu.ac.th/2022/news-detail.php?id=4826

แกลลอรี่