งานเปิดหลักสูตรอบรมออนไลน์ “การจัดการสุขอนามัยสำหรับโรงแรมและธุรกิจ MICE”

5 สิงหาคม 2563

คณะบริหารธุรกิจ

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา "เครือข่ายการศึกษาไมซ์ภาคเหนือ" คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนจาก "ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์กรมหาชน) (TCEB)" ได้จัดกิจกรรมเปิดหลักสูตรอบรมออนไลน์ “การจัดการสุขอนามัยสำหรับโรงแรมและธุรกิจ MICE”ภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรอบรม “การจัดการสุขอนามัยสำหรับโรงแรมที่รองรับการจัดงานประชุม (Meeting) และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive Travel) E-learning” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล กิมภากรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการจัดการ และอาจารย์ชานนท์ ชิงชยานุรักษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการจัดการ เป็นผู้ร่วมดำเนินรายการ และคุณอรชร ว่องพรรณงาม ผู้อำนวยฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ TCEB เป็นผู้กล่าวเปิดงานรวมทั้งให้การสนับสนุนโครงการ
ผู้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรจะได้รับความรู้ด้านความสำคัญกลยุทธ์การบริหารสุขอนามัยวิถีชีวิตใหม่ (New Normal ) สำหรับผู้ประกอบการโรงแรม, สถานประกอบการธุรกิจ MICE สำหรับสถานประกอบการที่มีความสนใจที่จะนำความรู้จากบทเรียน On-line ไปประยุกต์ใช้ ในทางปฏิบัติ ทางหน่วยงานจะทำการติดต่อประสานงานเพื่อรวบรวมข้อมูล และให้คำปรึกษาในการจัดการสุขอนามัยสำหรับ โรงแรมและธุรกิจ MICE ที่เกี่ยวข้อง


ทั้งนี้สามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=BrSqM69W2o8&feature=youtu.be
ข้อมูลโดย : http://www.ba.cmu.ac.th/th/accba080363-2
แกลลอรี่