ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ เลขที่ S4140044

1 เมษายน 2564

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน เลขที่ S4140044 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ ตามรายละเอียดดังแนบ
แกลลอรี่