คณบดี พร้อมกับผู้แทนคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบ ผู้อำนวยการกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก ในโอกาสแนะนำคณะผู้บริหารชุดใหม่ พร้อมทั้งได้ร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการให้ความร่วมมือด้านงานการเรียนการสอน งานวิจัย และงานบริการวิชาการเพื่อชุมชนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

7 มิถุนายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมกับผู้แทนคณะผู้บริหารและคณาจารย์ เข้าพบ พันเอก พัฒนะ ประยูรเทพ ผู้อำนวยการกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก ในโอกาสแนะนำคณะผู้บริหารชุดใหม่ พร้อมทั้งได้ร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการให้ความร่วมมือด้านงานการเรียนการสอน งานวิจัย และงานบริการวิชาการเพื่อชุมชนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ณ กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565
แกลลอรี่