Science CMU Job Fair 2023

1 กุมภาพันธ์ 2566

คณะวิทยาศาสตร์

         คณะวิทยาศาสตร์จัดงาน Science CMU Job Fair 2023 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้อง SCB2100 และลานอะตอม ชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ภายในงานมีการการบรรยาย หัวข้อ เตรียมตัวอย่างไรก่อนไปสัมภาษณ์ (เคล็ดไม่ลับฉบับ HR) โดยวิทยากรพิเศษ และการแนะนำบริษัทและตำแหน่งงาน กว่า 31 บริษัท (ทั้งแบบ On-Site และ Online) โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก โดยได้รับเกียรติจาก ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม และ ผศ.ดร.ชัยพร ตั้งทอง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รายงานความเป็นมาของการจัดงาน
แกลลอรี่