ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ประสานงานหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรนานาชาติ)

23 เมษายน 2567

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ประสานงานหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรนานาชาติ)