คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จัดประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567

14 พฤษภาคม 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จัดประชุมคณะทำงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมคณะฯ ชั้น 2
ร่วมร่างกำหนดการที่จะจัดขึ้นในวันที่ 4-5 มิถุนายน 2567 พร้อมมอบหมายภาระงานและหน้าที่ให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินกิจกรรม
แกลลอรี่