ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการ เหลียวหลัง-แลหน้า งานวิจัยมุ่งเป้า

19 ธันวาคม 2563

คณะสาธารณสุขศาสตร์

ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการ เหลียวหลัง-แลหน้า งานวิจัยมุ่งเป้า
"การพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการดูแลภาวะฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธาณสุขอย่างครบวงจร จากล่างสู่บน"
ร่วมฟังเสวนากับนักวิชาการและบุคลากรทางการแพทย์และชมบูธนิทรรศการอีกมากมาย
ในวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
และ Live Facebook : แพทย์ฉุกเฉิน 1669

#SECSI
#PHCMU

แกลลอรี่