สัมมนาให้ความรู้แก่นักศึกษาและผู้สนใจเรื่องคูลลิ่งทาวเวอร์

3 ตุลาคม 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คุณคฑาภณ กุลภพสิริ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ผู้ก่อตั้ง บริษัท อินโนเว็ค เอเซีย จำกัด ซึ่งผลิตคูลลิ่งทาวเวอร์สัญชาติไทย มาตรฐานระดับสากล และในฐานะศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล GEAR 21 เป็นวิทยากรสัมมนาให้ความรู้แก่นักศึกษาและผู้สนใจเรื่องคูลลิ่งทาวเวอร์ ตั้งแต่ความรู้ทั่วไป จนถึงทริคการออกแบบคูลลิ่ง การอ่านสเปค และอีกหลายเรื่องน่ารู้ บอกเล่าจากประสบการณ์จริงเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่รุ่นน้องก่อนเข้าสู่โลกการทำงานอย่างเชื่อมั่น เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.
แกลลอรี่