ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานโครงการ ตำแหน่งสัตวแพทย์ สังกัดโรงพยาบาลสัตว์แม่ออน

26 มกราคม 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ประกาศรับสมัครงานสัตวแพทย์ ปฏิบัติงานด้านสัตว์เล็ก ณ โรงพยาบาลสัตว์แม่ออน อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
.
สังกัด โรงพยาบาลสัตว์แม่ออน โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา
.
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
.
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/reg1.php
แกลลอรี่