นศ.พยาบาลร่วมใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้นำนักศึกษา ปีการศึกษา 2567 คิดเป็น 82% อันดับที่ 3 ของ มช.

9 กุมภาพันธ์ 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้ร่วมกันใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 คิดเป็น 82% (ผู้มีสิทธิ์จำนวน 822 คน ใช้สิทธิ์จำนวน 677 คน) สูงสุดเป็นอันดับที่ 3 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
สำหรับการเลือกตั้งดังกล่าว นางสาวรัชชประภา ฐาปนพิมุข (นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3)  ผ่านการรับรองให้ดำรงตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567
.
นางสาวรัชชประภา ฐาปนพิมุข (ต้นกล้า) เปิดเผยความรู้สึกภายหลังผ่านการรับรองอย่างเป็นเอกฉันท์ว่า "รู้สึกดีใจอย่างมาก เพราะได้เป็นที่ยอมรับของพี่ ๆ น้อง ๆ ร่วมสถาบันเดียวกันในการทำงานที่สำคัญเพื่อนักศึกษาพยาบาลทุกคน ในปีการศึกษา 2567 ทีม Promptperty พร้อมเข้ามาทำงานเป็นคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาของคณะฯ พวกเราคาดหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนที่ดีจากทุกฝ่าย ก่อนจะเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการตนเองและทีมงานพยายามศึกษาค้นหาข้อมูลอันเป็นประโยชน์จากรุ่นพี่ที่เคยทำงานแล้วนำมาปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พร้อมกับประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับแนวทางการทำงานของพวกเรา ตลอด 1 ปีการศึกษาข้างหน้านี้ ทีมงานทุกคนต่างมีความมุ่งมั่นและตั้งใจทำงานในการสร้างความสุข รอยยิ้ม และคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักศึกษาทุกชั้นปี โดยตั้งเป้าหมายในความสำเร็จว่าทุกกิจกรรมและผลงานต่าง ๆ จะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น คณะพยาบาลศาสตร์เปรียบดั่งบ้านหลังที่สอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คือชุมชนที่น่าอยู่ ที่สำคัญในฐานะบทบาทว่าที่พยาบาลวิชาชีพอยากเพิ่มศักยภาพและทักษะของนักศึกษาพยาบาลในโลกยุคดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ภายหลังสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้นำความรู้ตลอดจนประสบการณ์ที่ได้รับจากคณะฯ ไปสร้างประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป"
.
นอกจากนี้ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพิมลพรรณ ศรีศิริ และ นางสาวณัฐณิชา สิทธิ ในโอกาสได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 อีกด้วย

แกลลอรี่