ประกาศคณะฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพ.มหาวิทยาลัยชั่วคราว(พ.ส่วนงาน) สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม (ปฏิบัติงาน ณ หน่วยผ่าตัด-วิสัญญีวิทยาและหอผู้ป่วย) ตำแหน่งพยาบาล จำนวน 1 อัตรา

8 มิถุนายน 2564

คณะทันตแพทยศาสตร์

ประกาศคณะฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพ.มหาวิทยาลัยชั่วคราว(พ.ส่วนงาน) สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม (ปฏิบัติงาน ณ หน่วยผ่าตัด-วิสัญญีวิทยาและหอผู้ป่วย) ตำแหน่งพยาบาล จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด

แกลลอรี่