ร่วมแสดงความยินดีนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริการสังคม ประจำปี 2565

30 มกราคม 2566

คณะเศรษฐศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช กาญจนการุณ คณบดี พร้อมด้วยบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ให้การต้อนรับ และร่วมแสดงความยินดีแก่ คุณกมล ศรีแสงจันทร์ นักศึกษาเก่าคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัส 2204309 เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็น นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริการสังคม ประจำปีพุทธศักราช 2565 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่