วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่ง นักจัดการทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานด้านการบริการการศึกษา

28 มีนาคม 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่ง นักจัดการทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานด้านการบริการการศึกษา  ตำแหน่ง นักจัดการทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ S4070008  จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม   https://cmu.to/8yfrI

แกลลอรี่