กิจกรรม “เสียงของเราทางเลือกของเรา: พลังสตรีและเยาวชนสำหรับพื้นที่พลเมือง”

12 กันยายน 2565

คณะสังคมศาสตร์

“เสียงของเราทางเลือกของเรา: พลังสตรีและเยาวชนสำหรับพื้นที่พลเมือง” (Our Voice Our Choice: Women & Youth for Democratic Civic Space - OVOC)
วันที่ 10 กันยายน 2565
จัดโดย ภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักข่าวเด็กและเยาวชน จ.พะเยา
ภายใต้การสนับสนุนของ EUROPEAN COMMISSION และ Plan International
แกลลอรี่