ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานคณะสังคมศาสตร์

1 กุมภาพันธ์ 2562

คณะสังคมศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานคณะสังคมศาสตร์
โดยมีรายละเอียดไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ 
แกลลอรี่