ASEAN TRAVELLING PROJECT 2022 (2)

22 พฤศจิกายน 2565

คณะสังคมศาสตร์

ASEAN TRAVELLING PROJECT 2022 (2)
Freegan Club in Singapore
"...วิถีฟรีแกนมีมานานในยุโรปและอเมริกา แต่พึ่งมาเริ่มแพร่หลายในเอเชียเมื่อไม่นานมานี้ จากการติดตามกิจกรรมของชมรมฟรีแกนในประเทศสิงคโปร์พบว่ามีหลากหลายชุมชนและเป็นเทรนด์ที่ทันสมัยกับการใช้ชีวิตในปัจจุบันทำให้พวกเราสนใจที่จะเรียนรู้การใช้ชีวิตของผู้คนในชมรมฟรีแกนของประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้พวกเราสนใจที่จะสร้าง SOFT POWER หรือวิธีกระตุ้นกิจกรรมนี้โดยหวังว่าความรู้ที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้จะนำมาปรับใช้กับสังคมของประเทศไทยในอนาคตได้..."
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 3 ของคณะสังคมศาสตร์ จำนวน 4 คน จาก 2 สาขาวิชา กล่าวถึงความคาดหวังจากการไปร่วมโครงการ ASEAN TRAVELLING PROJECT 2022 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 7-13 พฤศจิกายน 2565 ภายใต้ความร่วมมือกับ Premier Scholars Programmes (PSP), Nanyang Technological University (NTU), Singapore
**โปรดติดตาม การเล่าประสบการณ์การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม ณ ต่างแดน ของนักศึกษาทั้ง 4 คน ได้ที่กิจกรรม “เวทีสาธารณะ (SHOW & SHARE)” ที่จะจัดขึ้นในปลายปีนี้ ณ คณะสังคมศาสตร์ อย่าลืมติดตามกำหนดการจากคณะฯ กันนะคะ^^