นักศึกษาเก่าคณะวิทยาศาสตร์เข้ารับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และอดีตอาจารย์เข้ารับเกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ ในพิธีมอบปริญญาบัตร มช. ครั้งที่ 57

24 มกราคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์

       นักศึกษาเก่าคณะวิทยาศาสตร์ เข้ารับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และอดีตอาจารย์เข้ารับเกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ ในพิธีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 57 ในวันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย


ปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์
คุณมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ประยุกต์


เกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ศาสตราจารย์ ดร.วิเทศ ลงกานี สาขาวิชาคณิตศาสตร์


แกลลอรี่