ขอเชิญร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ : Requirements Engineering for Modern Systems: The PEGS Approach

21 กุมภาพันธ์ 2566

คณะวิทยาศาสตร์

ขอเชิญร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ 
หัวข้อ : Requirements Engineering for Modern Systems: The PEGS Approach
โดย Dr. Bertrand Meyer
Constructor Institute, Schaffhausen, Switzerland
.
วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 - 09.45 น.
ณ ห้อง CSB100 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/compscicmu 
แกลลอรี่