คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ)

16 พฤศจิกายน 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ)
.
เปิดรับสมัครบุคคลที่มีคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือมัธยมศึกษาตอนปลายทุกสาขาวิชา เพื่อเข้ารับการคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ) อัตราเลขที่ S4310021 เงินเดือน 12,690 บาท จำนวน 1 อัตรา
.
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
(ระบบปิดรับสมัคร เวลา 16.30 น.)
.
คุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัคร
https://cmu.to/kvA1s
.
ผู้ที่สนใจให้กรอกใบสมัคร ผ่านระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ (CMU HR e-Recruitment)
https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/
.
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบุคคล โทร. 053-942810
ในวันและเวลาปฏิบัติงาน (เวลา 08.30 - 16.30 น.)
แกลลอรี่