เจรจาความร่วมมือทางวิชาการและปรึกษาหารือการศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโทของนักศึกษาสัญชาติจีน

27 มีนาคม 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากบริษัท ฉี่ฉือ กรุ๊ป จำกัด ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ พร้อมทั้งเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและปรึกษาหารือการศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโทของนักศึกษาสัญชาติจีน ณ ห้องประชุมวิลาวัณย์ เสนารัตน์ อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม 2567

แกลลอรี่