งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ CMU SCIENCE WEEK 2019 18-20 สิงหาคมนี้

14 สิงหาคม 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงาน CMU SCIENCE WEEK 2019 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 จัดขึ้นภายใต้ Concept "รู้ สู้ภัยหมอกควัน" ระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในงานมี นิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ นิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ การแข่งขันกิจกรรมเยาวชน การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ เช่น การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ วาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์ ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย ประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ และโครงงานวิทยาศาสตร์ ชิงเงินรางวัล เกียรติบัตร และโอกาสสำคัญในการแข่งขันระดับประเทศ


นอกจากนี้ภาควิชาต่างๆ ได้เตรียมกิจกรรมเพื่อความบันเทิง สนุกสนาน เช่น เกมคณิตคิดสนุก, บ้านผีสิง Virtual Reality, การแข่งขัน C Programming, Bioinnovation, สถิติชวนคิด, Green Products and Green Production จากเส้นใยสู่สีสัน จากสีสันเป็นไร้สี, GSSC Cineplex , Fossil DIY., Wonders in Physics, Journey to the Universe, ขุมทรัพย์ดอยสุเทพ, แข่งขันสิ่งประดิษฐ์โดยใช้หลักการ STEM, ประกวดสิ่งประดิษฐ์เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง, มหัศจรรย์โมเลกุลแห่งชีวิต, นิติวิทย์...ช่วยคิด ช่วยแก้, เป่าแก้วอย่างไรให้ “ปั๊วะ” ผจญภัยในแล็บเคมี, เคมีบ้านผีสิง ฯลฯ
ผู้สนใจสามารถเข้าชมงานตลอดทั้งวัน ฟรี! โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่http://scw.science.cmu.ac.th หรือดาวน์โหลด Application : SciWeek@CMU 2019 (Android เท่านั้น)
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-5394-3314, 0-5394-3309, 0-5322-2180

ข้อมูลโดย : คณะวิทยาศาสตร์
แกลลอรี่