อาจารย์ CAMT จับมือสำนักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นฯ เปิดตัวระบบแจ้งเตือนเพื่อจัดการไฟป่าเชียงใหม่ผ่านดาวเทียม

15 มีนาคม 2567

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

       วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูดินันท์ สิงห์คำฟู อาจารย์ประจำสาขาวิศกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) ร่วมมือกับสำนักงานคณะรัฐมนตรี ประเทศญี่ปุ่น สำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ. ,GISTDA) NTT DATA Japan Corporation Sony Group Corporation บริษัทพาสโคประเทศไทย (PASCO Thailand) ) นักศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ทีม TAF) และอุทยานแห่งชาติศรีลานนา เปิดตัวระบบแจ้งเตือนผ่านดาวเทียมเพื่อจัดการไฟป่าในในพื้นที่นำร่องอุทยานแห่งชาติศรีลานนา จังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ดำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด รองผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ. ,GISTDA). กล่าวเปิดงานในครั้งนี้ โดยมีนาย เคนทาโร นากาอิ เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ น่วมนา ผู้ช่วยคณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เข้าร่วมสังเกตการณ์

        โดยได้สาธิตการทำงานของระบบแจ้งเตือนไฟป่าผ่านดาวเทียม โดยทดลองก่อกองไฟจำลองเพื่อรับคำเตือนไฟป่าจากระบบสังเกตการณ์ ไร้สายระยะไกล Sony ELTRST ที่มีความเสถียรและแม่นยำสูง ส่งคำเตือนให้แก่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงด้วยระบบดาวเทียมมิซิบิกิ (Michibiki) สถานีรับดาวเทียมภาคพื้นดินประเทศญี่ปุ่น ผ่านสมาร์ทวอชและสมาร์ทโฟน โดยส่งให้เจ้าหน้าที่โดยตรงเพื่อค้นหาจุดต้นตอของไฟโดยระบบ GPS นำทาง ซึ่งเทคโนโลยีระบบแจ้งเตือนผ่านดาวเทียมเพื่อจัดการไฟป่านี้ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถรับข้อมูลจุดความร้อนและประเมินสถานการณ์ได้รวดเร็วในพื้นที่ป่าลึกไม่มีสัญญาณติดต่อสื่อสารชนิดอื่น ส่งผลต่อการควบคุมไฟป่าได้ทันท่วงที ช่วยลดปัญหาการเกิดไฟป่า อันก่อให้เกิดหมอกควันและฝุ่น PM2.5 รวมไปถึงช่วยลดความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ของหน้าที่ดับเพลิง โดยได้ติดตั้งระบบ Sensor ไปแล้วกว่า 10 จุด ซึ่งในอนาคตทางผู้พัฒนาจะติดตั้งระบบ Sensor ให้เพิ่มขึ้นจากเดิมอีก 38 จุด ให้แล้วเสร็จก่อนฤดูการไฟป่าในปีหน้า ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนาให้เป็นพื้นที่นำร่องและพัฒนาต่อไปแก่ท้องถิ่น ชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 ณ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จังหวัดเชียงใหม่


แกลลอรี่