งานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ เนื่องในวันโยคะสากล ครั้งที่ 5

10 มิถุนายน 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

       ศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สถานกงสุลอินเดียจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ เนื่องในวันโยคะสากล ครั้งที่ 5 หรือ 5th International Day of Yoga - 5th IDY ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี MR.SHIRISH JAIN กงสุลใหญ่อินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานแถลงข่าว อาจารย์ ดร.รังสิมา วิวัฒน์วงศ์วนา ประธานศูนย์อินเดียศึกษาและรองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะสื่อมวลชนจากทุกแขนง ร่วมงาน ณ สถานกงสุลใหญ่อินเดียจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562

.

       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สถานกงสุลอินเดียจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมกิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ เนื่องในวันโยคะสากล ครั้งที่ 5 (The 5th International Yoga Day - IYD) ในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 เวลา 07.00 – 09.30 น. ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้เชี่ยวชาญการสอนโยคะจากสถาบันชั้นนำ อาทิ Master Jargat จาก Spirit Yoga Studio และ ครูนก จาก Yoga Ananda Chiang Mai มาเป็นวิทยากรสอนการเล่นโยคะอย่างถูกวิธี
.
       ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโยคะ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfe9NMS5kkRF3sBO8wSCYaEK_FWbm5lcZZmu9sNtZCdLP3KqQ/viewform?fbclid=IwAR3s-qOxFOEZ9tvuhzVCggPcAp4PFeQnqU5yAgWyK9ft-hVFJAoBsMxjcFUหรือ QR Code ที่แนบ ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้ ผู้ที่ลงทะเบียนออนไลน์จะได้รับเสื้อกิจกรรมโยคะฟรี

แกลลอรี่