อาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร คว้ารางวัลเหรียญเงินการนำเสนอผลงานวิจัย

19 เมษายน 2562

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 11-15 เมษายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ จันทนสกุลวงศ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการเวทีนานาชาติในงาน 47th International Exhibition of Inventions Geneva ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพต้นทุนต่ำจากแป้งมันสำปะหลัง”
แกลลอรี่