ต้อนรับนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ National University of Singapore และ Can Tho University

10 มิถุนายน 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ National University of Singapore และ Can Tho University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนักศึกษาร่วมกิจกรรมกว่า 40 คน ณ ห้องประชุม ม.ล.ปิ่น มาลากุล อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 
แกลลอรี่