รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เยี่ยมชมการให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคโควิด-19

8 มิถุนายน 2563

คณะเทคนิคการแพทย์

นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายวิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความเห็นกับ ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเยี่ยมชมการให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคโควิด-19 (SARS-CoV-2) แก่ประชาชนทั่วไปด้วยวิธีการตรวจแบบ Real-Time RT PCR ด้วยวิธี Drive-thru ซึ่งมีความสะดวกปลอดภัยโดยไม่ต้องลงจากรถ ในโอกาสนี้ได้ให้สัมภาษณ์กับสถานีข่าว NATION TV ช่อง 22 เกี่ยวกับการให้บริการตรวจโควิด-19 รวมถึงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการสกัดการแพร่เชื้อโควิด-19 ในจังหวัดลำพูนอีกด้วย เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน

ภาพ/ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน
 
แกลลอรี่