คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกและรับมอบตำแหน่ง ประธานสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีที่ 26-27

29 มิถุนายน 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกและรับมอบตำแหน่ง ประธานสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีที่ 26-27 (พฤษภาคม 2565 – เมษายน 2567) ในการประชุมสามัญสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (พิเศษ) ปีที่ 25 ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ซึ่งสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินงานเข้าสู่ปีที่ 26 แล้ว และปัจจุบันมีสมาชิกสภาคณบดีฯ รวมจำนวน 28 สถาบันการศึกษา
แกลลอรี่