ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

29 มิถุนายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล ประธานคณะกรรมการอำนวยการ ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะกรรมการ ในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อหารือแนวทางการดำเนินกิจกรรม ตลอดจนพิจารณาแผนกลยุทธ์พัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2566 - 2569 อันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการงานคณะสัตวแพทยศาสตร์ด้านต่าง ๆ ต่อไป ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565
แกลลอรี่