การประกวดแนวคิดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร CMU-FoSTAT Food Innovation Concept Contest 2021 ในหัวข้อ "Smart Food For New Normal" รอบคัดเลือกระดับภูมิภาคเหนือ

30 เมษายน 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย จัดประกวดแนวคิดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร CMU-FoSTAT Food Innovation Concept Contest 2021 ในหัวข้อ "Smart Food For New Normal" รอบคัดเลือกระดับภูมิภาคเหนือ ในวันที่ 30 เมษายน 2564 ผ่านทางโปรแกรม Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานเปิดการจัดงาน เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับภูมิภาค จำนวน 3 ทีม เข้าแข่งขันระดับประเทศ


สำหรับผลการคัดเลือก สามารถติตามได้ทางเพจ Food Innovation Contest พร้อมกันวันที่ 18 พ.ค. 2564

แกลลอรี่