พิธีไหว้พระภูมิและเจ้าที่ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

15 มิถุนายน 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

หน่วยศิลปวัฒนธรรมและชุมชน ร่วมกับสำนักงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดพิธีไหว้พระภูมิและเจ้าที่ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา และเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมล้านนาที่มีมาตั้งแต่อดีตเป็นประจำทุกปี อีกทั้งยังเป็นการให้บุคลากรและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างสม่ำเสมอ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 ณ ศาลพระภูมิ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
แกลลอรี่