นักวิจัย มช. รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ

15 ธันวาคม 2565

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

นักวิจัยจาก มช. ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ราชตนะพันธุ์ เป็นตัวแทนเข้ารับประกาศนียบัตร ในพิธีแสดงความยินดีแก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก วิภาวดี เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 14 ธันวาคม 2565 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงวิไล ปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศแสดงความยินดีฯ พร้อมปาฐกถาพิเศษ และ รองศาสตราจารย์ ดร. นพพล เล็กสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานวิจัย เป็นตัวแทนแทนรองอธิการบดี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ราชตนะพันธุ์ และทีมวิจัยที่ทำผลงานวิจัย และสร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติผ่านเวทีการประกวดในต่างประเทศ
แกลลอรี่