ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมลิวัลย์ เสนาวงษ์ ได้รับรางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีมาก ประจำปีการศึกษา 2562

9 ธันวาคม 2562

คณะสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมลิวัลย์ เสนาวงษ์ ได้รับรางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีมาก ประจำปีการศึกษา 2562

ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง : เพศพาณิชย์ข้ามแดนและการต่อสู้ต่อรองของผู้หญิงลาวในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ไฟล์แนบ
แกลลอรี่