ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และคณะทำงานจากสำนักงานภาคเหนือ และฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม

11 มกราคม 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และคณะทำงานจากสำนักงานภาคเหนือ และฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อหารือความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมทางสังคมในพื้นที่ภาคเหนือ การขยายผลการใช้พื้นที่ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) เป็นพื้นที่แกนกลางย่านนวัตกรรมศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ และการติดตามโครงการที่ได้รับทุนด้านนวัตกรรมทางสังคม “มหัศจรรย์ดอยหลวงเชียงดาว: พื้นที่สงวนชีวมณฑลของยูเนสโกแห่งใหม่ในประเทศไทย” เมื่อวันอังคารที่ 3 มกราคม 2566 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมกับการทดสอบการใช้ Offline application ในพื้นที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติดอยหลวงเชียงดาว ในวันที่ 4-5 มกราคม 2566

แกลลอรี่