กิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ เนื่องในวันโยคะสากล ประจำปี 2562

21 มิถุนายน 2562

คณะสังคมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.รังสิมา วิวัฒน์วงศ์วนา ผู้อำนวยการศูนย์อินเดียศึกษา ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม โยคะเพื่อสุขภาพ เนื่องในวันโยคะสากล หรือ The 5th International Yoga Day – IYD เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม และ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิด นายชิรีช เจน กงสุลอินเดีย สถานกงสุลอินเดีย ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ประธานเปิดกิจกรรมฯ ภายในกิจกรรมมีผู้เชี่ยวชาญการสอนโยคะจากสถาบันชั้นนำ อาทิ Master Jargat จาก Spirit Yoga Studio และ ครูนก จาก Yoga Ananda Chiang Mai มาเป็นวิทยากรสอนการเล่นโยคะอย่างถูกวิธี 
แกลลอรี่