พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ประเภทอาหารสัตว์ป่วย ร่วมกับบริษัท เน็กซ์เทคฟีด จำกัด

29 กันยายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท เน็กซ์เทคฟีด จำกัด จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ประเภทอาหารสัตว์ป่วย โดย คุณศิวัจน์ วิมลนพลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เน็กซ์เทคฟีด จำกัด ลงนามกับ ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565

โดยมี รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ ผศ.น.สพ.ดร.สหัสชัย ตั้งตรงทรัพย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายมาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา และ ผศ.สพ.ญ.ดร.คคนางค์ ปิยะรังษี หัวหน้าหน่วยสร้างสรรค์และพัฒนาอาหารสัตว์ป่วย ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานดังกล่าวฯ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้เพื่อร่วมมือกันคิดค้นผลิต และพัฒนาอาหารสัตว์ป่วยประเภทอาหารสัตว์ที่ใช้ในการดูแล รักษา และฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ป่วย ให้มีชีวิตที่ยืนยาวและแข็งแรงตลอดช่วงอายุขัย รวมทั้งการให้ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรมและโภชนาการอาหารสัตว์ ด้านบริหารทางวิชาการ และการพัฒนาบุคลากรในสาขาที่เกี่ยวข้อง  

แกลลอรี่