ร่วมพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสมาคมนักธุรกิจไทยจีนเชียงใหม่ สมัยที่ 25 (2565-2567)

7 สิงหาคม 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์                ศาสตราจารย์ ดร. นพ. พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่ นายพิสิษฐ์ จินตวิวัฒน์ ในโอกาสที่ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักธุรกิจไทยจีนเชียงใหม่ สมัยที่ 25 (2565-2567) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้ารับเกียรติบัตรการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสมาคมฯ ในพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 25 (2565-2567) จากนายอู๋ จื้ออู่ กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ โดยมีนายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี และนายธนา อานนทวิลาศ ที่ปรึกษานายกสมาคมฯ กล่าวรายงาน
                สมาคมนักธุรกิจไทยจันเชียงใหม่ก่อตั้งมากว่า 50 ปี โดยการรวมตัวกันของนักธุรกิจไทยเชื้อสายจีนและนักธุรกิจชาวจีนที่เข้ามาทำธุรกิจการค้าในจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมฯ จึงเป็นศูนย์รวมและประสานงานองค์กรชาวไทยเชื้อสายจีน ซึ่งมีมากกว่า 40 องค์กร เพื่อสร้างความสัมพันธ์ขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ด้านการค้า การลงทุน การศึกษาและวัฒนธรรม ให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมให้เจริญอย่างต่อเนื่องสืบมา ณ ห้องประชุมอาคารพิสิษฐเกษม สมาคมนักธุรกิจไทยจีนเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2565
 
แกลลอรี่