นศ.รัฐศาสตร์ฯ ชนะเลิศ โครงการสิงห์ไพรวิชาการ

18 กุมภาพันธ์ 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ นายสุชัจจ์ โสสุทธิ์ สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง นายจิรัสย์ ศรีวรกุล สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และ นายยุทธศักดิ์ กฤตโยภาส สาขาวิชาการระหว่างประเทศ ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ในโครงการสิงห์ไพรวิชาการ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ข้อมูลโดย : คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่