สำนักหอสมุดขอเชิญรับฟังการบรรยาย เรื่อง How to Publish Your Articles/Books ?

9 กรกฎาคม 2562

สำนักหอสมุด

เชิญผู้สนใจร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง “How to Publish Your Articles/Books ? Advice from Cambridge University Press”
โดยผู้เชี่ยวชาญจาก cambridge University Press  ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 - 10.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักหอสมุด มช. 

ลงทะเบียนได้ที่ http://library.cmu.ac.th/actdb  

แกลลอรี่