การแข่งขัน กิจกรรม "LANNA GASTRONOMY FOOD IDEA CONTEST"

15 ธันวาคม 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพฺิธีเปิดการแข่งขัน กิจกรรม "LANNA GASTRONOMY FOOD IDEA CONTEST" การพัฒนาอาหารแนวใหม่โดยใช้เทคนิค Molecular Gastronomy จากวัตถุดิบทางการเกษตรเฉพาะภาคเหนือ ภายใต้โครงการ Gastronomy Tourism : LANNA Gastronomy "คิดถึงเชียงใหม่" ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญา พูลลาภ รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรญา เขียวนาววงศ์ษา ผู้ช่วยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.นิรมล อุตมอ่าง หัวหน้าสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร และคณาจารย์คณะทำงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวรรณา เดชะรัตนางกูร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวรรณ สิมะไพศาล และ อาจารย์ ดร.ชิตาพัณณ์ ใบงิ้ว ร่วมในพิธีเปิด


ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีทีมที่ผ่านการคัดเลือกสู่รอบชิงชนะเลิศจำนวน 6 ทีม รวมทั้งสิ้น 8 เมนู ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญในด้านอาหารที่ใช้เทคนิค Molecular Gastronomy ประกอบด้วย อาจารย์สุรีย์พร ธัญญะกิจ และ อาจารย์เสาวลักษณ์ กันจินะ จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง รวมถึงเชฟ fine dining ระดับประเทศจำนวน 2 ท่านคือ เชฟเมย์ คุณพัทธนันท์ ธงทอง เชฟ fine dining Partner & Executive Chef : MAZE DINING เชฟแนน คุณลีลวัฒน์ มั่นคงติพันธ์ Head Chef & Owener At Cusine de Garden Chiangmai และคุณนฤมล ชมดอก Blogger ด้านอาหารและท่องเที่ยว ระดับประเทศ มีผู้ติดตามกว่า 60,000 คน www.go2askanne.com และแฟนเพจ www.facebook.com/go2askanne

รับชมการแข่งขันย้อนหลัง

แกลลอรี่