คณะบริหารธุรกิจ มช. เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดงาน AAPBS 2021 Virtual Annual Conference

14 พฤษภาคม 2564

คณะบริหารธุรกิจ


คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมประจำปี AAPBS 2021 Virtual Annual Conference ในหัวข้อ “Surpassing Beyond the Pandemic” ระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2564 นี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวในงานประชุมทางวิชาการ AAPBS 2021 Virtual Academic Conference ซึ่งจัดโดย School of Management มหาวิทยาลัย Lanzhou ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 ว่า คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะที่เป็นสมาชิก AAPBS จะเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมประจำปี AAPBS 2021 Virtual Annual Conference ในหัวข้อ “Surpassing Beyond the Pandemic” ระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2564 นี้

การสัมมนาจะประกอบไปด้วยหัวข้อเกี่ยวกับ Transformational education การใช้ VR และ Edutech สำหรับการศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ ในทวีปเอเชียแปซิฟิก รวมไปถึงการสัมมนากลุ่มย่อยในหัวข้อ Future of internship and project-based learning ตลอดจนการนำเสนอโดยตัวแทนภาคอุตสาหกรรมในหัวข้อ Grooming innovative startups สำหรับธุรกิจ Plant-based meat และ Plant factoryการประชุมประจำปี AAPBS 2021 Virtual Annual Conference นี้ ถือเป็นหนึ่งในโอกาสที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เฉลิมฉลองการได้รับรองมาตรฐาน AACSB ให้เป็นหนึ่งในคณะบริหารธุรกิจชั้นนำระดับโลก และเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญของการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาทางบริหารธุรกิจ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ทั้งนี้ AAPBS หรือ Association of Asia-Pacific Business School เป็นสถาบันแห่งความร่วมมือด้านการศึกษาของคณะบริหารธุรกิจในทวีปเอเชียแปซิฟิก ที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2547 มีพันธกิจเพื่อสร้างผู้บริหาร ผู้นำ และความร่วมมือในระดับสากล ระหว่างคณะบริหารธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตลอดจนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของการศึกษาด้านบริหารธุรกิจผ่านความร่วมมือในการวิจัย การสอน และพันธมิตรทางการศึกษา

ความคืบหน้าการประชุม AAPBS 2021 Virtual Annual Conference จะประกาศที่ http://www.aapbs.org/ และ https://www.ba.cmu.ac.th/th/ ต่อไป

ข้อมูลโดย : https://www.ba.cmu.ac.th/th/accba051264/
แกลลอรี่