พิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 51

2 กรกฎาคม 2562

คณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 51 ในวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 ณ โถงหน้าห้องประชุม 40 ปี คณะศึกษาสาสตร์ อาคาร 4 
แกลลอรี่