คณะสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ คุณปิติกาญจน์ สิทธิเดช นักศึกษาเก่าคณะสังคมศาสตร์

28 มีนาคม 2565

คณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ
คุณปิติกาญจน์ สิทธิเดช นักศึกษาเก่าคณะสังคมศาสตร์ รหัสนักศึกษา 194320
ที่ได้รับนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น (สาขาบริหารราชการ) ประจำปี พ.ศ. 2564
แกลลอรี่