คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งอาจารย์ (อัตราเชิงยุทธศาสตร์ มีสัญญาจ้าง 3-5 ปี) ตำแหน่งเลขที่ EP190009 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

24 พฤศจิกายน 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งอาจารย์ (อัตราเชิงยุทธศาสตร์ มีสัญญาจ้าง 3-5 ปี) ตำแหน่งเลขที่ EP190009 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
(รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่)