พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่าง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

27 พฤษภาคม 2565

คณะสังคมศาสตร์

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา จันทร์แย้ม คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานและลงนามข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารและแนวปฏิบัติในการทํางาน โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้จากกรณี ตัวอย่างที่มีความสําเร็จและแนวปฏิบัติที่ดี รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้บริหาร และบุคลากร คณะสังคมศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ
ข้อมูลโดย : https://www.soc.cmu.ac.th/shownotice/766
แกลลอรี่